Casetă text: An școlar
2016-2017

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PE ANUL ȘCOLAR 2016-2017

aprobate de Inspectoratul Școlar Județean prin adresa cu nr. 289/25.01.2016

 

 

 

Filiera

Domeniul pregătirii de bază

Profilul

Specializarea

Nivelul claselor

Forma de īnvățămānt

Numărul de locuri

Limba de predare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T

E

H

N

O

L

O

G

I

C

Ă

Industrie alimentară

Resurse naturale și protecția mediului

 

Tehnician analize produse alimentare

IX L

Zi

28

Romānă

Tehnician īn industrie alimentară

IX L

Zi

28

Romānă

Brutar, patiser preparator produse făinoase

IX ĪP

Zi

28

Romānă

Brutar, patiser preparator produse făinoase

IX ĪP

Zi

14

Maghiară

Preparator produse din carne și pește

IX ĪP

Zi

14

Maghiară

Preparator produse din lapte

IX ĪP

Zi

14

Romānă

Electronică și automatizări

 

Tehnic

Electronist aparate și echipamente

IX ĪP

Zi

28

Maghiară

Chimie industrială

Resurse naturale și protecția mediului

Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor

IX ĪP

Zi

14

Romānă

Industrie alimentară

Resurse naturale și protecția mediului

Tehnician controlul calității produselor agroalimentare

I PL

Zi

28

Romānă

Electronică și automatizări

Tehnic

Tehnician

I PL

Zi

28

Romānă