Începând cu anul școlar 2012-2013 și până în prezent ne numim Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „George Emil Palade”.

                 Fiind un liceu tehnologic, ne adaptăm permanent oferta educațională la necesitățile agenților economici locali, astfel din anul 2015 ne-am îmbogățit paleta ocupațională prin autorizarea de noi profesii: Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor, învățământ profesional și Tehnician electronist electronică industrială, învățământ postliceal.

 

 

 

 

Istoric