Profesionala şi postlicealăStructura claselor pe profile, domenii de pregătire şi calificări profesionale pe anul şcolar 2014-2015
şcoala profesionalăStructura claselor pe profile, domenii de pregătire şi calificări profesionale pe anul şcolar 2014-2015
şcoala postliceală

Filiera

Profilul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

Nivelul claselor

Numărul de clase cu predare în limba română

Numărul de clase cu predare în limba maghiară

Tehnologică 

Resurse naturale și Protecția mediului 

Industrie alimentară

Brutar- patiser- preparator produse făinoase

IX

0,5

 

Brutar- patiser- preparator produse făinoase

X

 

0,5

Preparator produse din lapte

X

 

0,5

Tehnic

Electronică și automatizări

Electronist aparate şi echipamente

IX

0,5

 

Resurse naturale și Protecția mediului 

Industrie alimentară 

Brutar- patiser- preparator produse făinoase

XI

0,5

 

Preparator produse din carne şi peşte

XI

0,5

 

Profilul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

Nivelul claselor

Numărul de clase cu predare în limba română

Numărul de clase cu predare în limba maghiară

Resurse naturale și protecția mediului

Industrie alimentară

 

Tehnician analize produse agroalimentare

Anul I

1

 

Anul II

1