Procedură operaţională

 

în baza Ordinelor

MEC nr. 4267/2020

MS nr.841/2020

 

În conformitate cu:

Legea educaţiei naţionale Nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

În baza Ordinelor MEC nr. 4267 din 18 mai 2020 și MS nr.841 din 19 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ;;

Regulamentul de Ordine și Funcționare al Liceului.

În urma hotărârii CA din 19.05.2020.

 

 

Directorul dispune:

 

Art.1. Pregătirea spațiilor pentru activitatea cu elevii

 

· Dezinfecția generală cu o firmă specializată până în 25.05.2020; Răspunde Pircsuk Gyöngyi;

· Posibilitatea de recuperare de către cadrele didactice a unor eventuale materiale sau a cărților, portofoliilor rămase în cabinete, sala profesorală până în 25.05.2020; dir. adj. Soos Viorel

· Stabilirea traseului de acces în săli pentru elevi; director adjunct: Soos Viorel

· Amplasarea de semne pentru distanțarea socială, indicatoare direcție, anunțuri/ afișe cu reguli de respectat, de coșuri pentru colectarea măștilor folosite, respectiv mesele de unde se primesc măștile noi; Răspunde Pircsuk Gyöngyi;

· Pregătirea sălilor de clasă 1.7, 2.9, 3.10 cu marcarea locurilor pentru maximum 10 elevi, respectând distanțarea; Răspunde Pircsuk Gyöngyi;

· Atenționarea elevilor, prin afișarea pe uși asupra regulilor igienico-sanitare, obligatoriu de respectat pentru toți elevii; Oglinda clasei. Răspunde Pircsuk Gyöngyi;

 

Art.2. Desfășurarea activității de pregătire

 

· accesul elevilor în școală se face începând cu 8.50 până la 9.10 pe poarta principală (gardul de fier); elevii sosesc în ordinea grupelor, iar cei întârziați așteaptă până la pauză;

· după verificarea temperaturii (≤ 37,3 0C) elevii admiși se vor deplasa, sub îndrumarea profesorilor pe traseul marcat spre sălile respective, la intrare în fața scărilor vor arunca masca cu care au venit, își vor dezinfecta mâinile și vor primi o mască nouă;

· se deplasează pe scări, respectând distanța; la intrarea în sală vor fi îndrumați să ocupe locurile în ordinea sosirii, începând cu primul loc din spate;

· în timpul orelor elevii rămân așezați și respectă întocmai indicațiile profesorului;

· în pauză toți elevii părăsesc sala de clasă, dar rămân pe același coridor/ nivel, unde pot folosi toaleta, respectând regulile de distanțare și igienă sanitară;

· pe timpul pauzei, femeile de serviciu intră în săli, aerisesc, dezinfectează suprafețele de lucru utilizate;

· la sfârșitul orelor și la pauză, elevii părăsesc sala de clasă, în ordinea inversă intrării, se deplasează pe traseul indicat coborând pe celelalte scări;

· la ieșire aruncă masca folosită în locul indicat și iau o mască nouă;