În cursul anului școlar trecut, la Grupul Şcolar de Industrie Alimentară “George Emil Palade” s-a derulat proiectul intitulat “Şcoala, a doua familie”- finanţat de fundaţia Soros prin programul fondul de urgenţă în parteneriat cu Centrul Educaţia 2000+. Scopul proiectului a fost acela de socializare, cunoaştere, comunicare, implicare şi familiarizare în/cu alte tipuri de activităţi, diferite de cele şcolare, însuşirea unor norme şi reguli de conduită morală în societate şi nu în ultimul rând sprijinirea elevilor mai puţin motivaţi şi susţinuţi de familii, în vederea ameliorării rezultatelor şcolare şi a integrării sociale. De menţionat este faptul că grupul ţintă a fost format dintr-un număr de 30 de elevi care aparţin unor familii defavorizate (părinţi şomeri, cu venit minim, plecaţi la muncă în străinătate) şi minorităţilor.

             În primă perioadă s-au desfăşurat o serie de activităţi. Dintre acestea amintim activitatea “Lumină şi culoare în icoanele bizantine” în care doamna profesoară de religie Bota Nicoleta a organizat un cerc de pictură pe sticlă. De asemenea, doamna profesoară Lung Daniela în cadrul activităţii “Mâini dibace” a confecţionat cu elevii tablouri de primăvară. Lucrările obţinute în cadrul celor două activităţi au fost expuse în holul şcolii, sub forma unei frumoase expoziţii. O altă activitate interesantă, legată de orientarea carierei intitulată “Planurile mele de viitor”, a fost cea coordonată de doamna consilier şcolar Vezeteu Viorica, activitate în urma căreia elevii au dobândit cunoştinte şi abilităţi necesare pentru realizarea unor planuri de carieră realiste , pornind de la conştientizarea caracteristicilor personale, care să le permită  adaptarea la cerinţele pieţei muncii. În cadrul proiectului, luna iunie a debutat cu activitatea intitulată  „Cine sunt eu?”, coordonată de doamna profesoară Popa Florina. Până la finele lui octombrie, când proiectul s-a finalizat, elevii grupului ţintă s-au bucurat şi de alte activităţi ca: tipuri de comunicare (Vezeteu Viorica), codul bunelor maniere (Lung Daniela), tradiții, credinţe, obiceiuri (Popa Florina), vizite la lăcaşuri de cult (Bota Nicoleta). Vă prezentăm câteva imagini reprezentative ale activităţilor desfăşurate: