În septembrie 1977, în peisajul cultural și spiritual al Sătmarului a apărut o nouă unitate de învățământ, „Liceul Industrial Nr. 7”, Satu Mare, cu un profil mai aparte: industrie alimentară. Noua instituție și-a început activitatea în anul școlar 1977–1978, în partea dreaptă a parterului și în corpul de clădire dinspre nord-est al Palatului Episcopal romano-catolic de pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, cu 5 clase de liceu și una de școală profesională cu un efectiv de 216 elevi; printre aceștia se aflau mulți elevi originari din alte părți ale țării (județul Iași) sau din județele limitrofe: Bistrița–Năsăud, Maramureș.

Inițial, locația veche a liceului dispunea de 15 săli de clasă, internat și cantină școlară pentru circa 120 de elevi, sală festivă, centrală termică proprie, sală de sport. În anul școlar 1977–1978, colectivul de cadre didactice cuprindea 19 membri, din care 11 profesori, 6 ingineri și 2 maiștri instructori. În fruntea acestora s-a aflat d-na inginer Konya Judita, numită în funcția de director, sub îndrumarea și coordonarea căreia în anii imediat următori, liceul prinde contururi specifice și reușește să se lansese, în vara anului 1980, prima promoție de absolvenți ai clasei a XII-a cu diplomă de bacalaureat (35 elevi).

Începând cu anul școlar 1978–1979, se conturează un colectiv de cadre didactice stabil, omogen și de o indiscutabilă competență profesională și intelectuală; acțiunea de constituire a acestuia putem considera că se încheie în anul școlar 1982–1983, colectiv didactic al cărui nucleu și structură organizatorică vor rămâne aproape neschimbate–cu mici excepții – până după 1995. S-au constituit astfel catedrele pe discipline de învățământ, formate din profesori, ingineri și maiștri instructori titulari ai liceului.

Din 1978, numărul claselor și al elevilor a cunoscut o creștere continuă și semnificativă, încă la începutul anului școlar 1987–1988, Liceul Industrial Nr. 7, Satu Mare funcționa cu 21 de clase, din care 14 clase de liceu, curs de zi (516 elevi); 3 clase de liceu, curs seral (108 elevi); 4 clase de școală profesională (168 elevi), cu un efectiv total de 792 elevi.

În perioada 1988-1999 conducerea școlii a fost alcătuită din d-na director Lupuți Gabriela, profesor de chimie și d-na Racolța Otilia, director adjunct , profesor de fizică.  În perioada ianuarie 1990 – septembrie 1991, funcția de director va fi ocupată de  d-nul Kurtinecz Petru, profesor de matematică, avându-i ca adjuncți pe d-nul Izsak Gheorghe, până în septembrie 1990, și pe d-nul inginer Toth Zoltan, până în septembrie 1991.

Din semestrul al doilea 1989 – 1990 și vara 1990, datorită reducerii normei didactice și printr-o nouă serie de titularizări, colectivul de cadre didactice va cunoaște o restructurare profundă; unele vor fi apariții pasagere, iar altele activează și astăzi în școala noastră. În 1989 – 1990, liceul dispunea de 16 săli de clasă, 3 laboratoare, o sală de sport și două ateliere școlare (mecanică și electromecanică).  Indicele de utilizare al spațiilor de școlarizare era 2. În anul școlar 1990–1991, se atinge un nivel record al numărului de clase (31), al numărului total al elevilor (1174), cât și al celor promovați (1133). În întreaga istorie a școlii, de la înființare (1977) și până în prezent, nu s-a atins un asemenea record. Din 1991, au apărut o serie de elemente noi. „Liceul Industrial Nr. 7” își schimbă denumirea în „Grup Școlar de Industrie Alimentară”, Satu Mare, iar conducerea școlii este alcătuită din d-nul profesor Iovan Ioan Petru, director și inginer, d-na  Konya Judita, director adjunct.

Evoluția numărului de clase și a efectivelor de elevi este fluctuantă pe perioada 1991-2008, dar tendința dominantă este în general descendentă, respectiv de scădere treptată de la an la an. În anul școlar 1992–1993 nu a existat nici o clasă de învățământ liceal, curs seral, dar din 1993 s-au reînființat clase de seral, la care s-a renunțat definitiv în 2002. În intervalul 1991–1993, a funcționat o clasă de învățământ postliceal, alcătuită în principal din foștii absolvenți ai școlii noastre, cu specializarea laborant în industria alimentară. Din 1999 până în 2004, vor apărea și clasele de ucenici (învățământ complementar) pentru meseriile carmangier și apoi mecanic în industria alimentară, iar din 2003-2004 s-au creat 5 clase ale școlii de arte și meserii, care înlocuiesc  învățământul profesional.

Din septembrie 1999 conducerea școlii este preluată de d-na inginer Dîngă Adriana, iar în funcția de director adjunct a rămas în continuare d-na inginer Konya Judita, până la pensionarea sa survenită în august 2008. Din septembrie 2008 director adjunct al școlii este d-na Buda Ecaterina, profesor de matematică.

În perioada primelor două săptămâni ale semestrului al doilea din anul școlar 2003 – 2004 (5-17 ianuarie 2004), Grupul Școlar de Industrie Alimentară Satu Mare și-a mutat sediul din clădirea de pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, unde a funcționat de la înființare (1977), într-o nouă locație situată pe strada Al. I. Cuza, nr. 3A. În fapt, este vorba despre un schimb de clădiri: Grupul Școlar Teologic „Hám János” s-a mutat în clădirea de pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 2, parte componentă a palatului Episcopal Romano-Catolic, iar Grupul Școlar de Industrie Alimentară a preluat locația Grupului Școlar Teologic „Hám János” și o aripă a Grupului Școlar de Construcții Mașini „Unio”, renovată și reamenajată în acest scop.

În această locație, grupul nostru școlar a funcționat până în septembrie 2010, când a preluat clădirea Școlii Generale cu clasele I—VIII ”Dariu Pop”, de pe strada Crizantemei nr. 3 și a primit numele de Grup Școlar de Industrie Alimentar㠄George Emil Palade”, după numele marelui om de știință, primul român laureat al Premiului Nobel.

                                                                                                  

 

 

 

Istoric