An școlar

2021-2022

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PE ANUL ȘCOLAR 2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățământ liceal – clasa a IXa

Învățământ profesional – clasa a IX- a

Învățământ liceal – clasa a XI- a-Cursuri de seral

Învățământ postliceal – cursuri de zi

Filieră

Profil/ Domeniul

Specializarea

Limba de predare

Forma de învățământ

Nr. clase

Nr. elevi

Tehnologică

Resurse naturale și protecția mediului / Industrie alimentară

Tehnician analize produse alimentare

română

zi

1

24

Tehnologică

Resurse naturale și protecția mediului / Industrie alimentară

Tehnician în industria alimentară

maghiară

zi

0,5

12

Tehnic / Electronică și automatizări

Tehnician în automatizări

maghiară

zi

0,5

12

Domeniul de formare profesională

Calificare

Limba de predare

Nr. clase

Nr. elevi

Industrie alimentară

Brutar patiser preparator produse făinoase

română

1

24

Industrie alimentară

Brutar patiser preparator produse făinoase

maghiară

1

24

Electronică și automatizări

Electronist aparate și echipamente

maghiară

1

24

Filieră

Profil / Domeniul

Specializarea

Limba de predare

Forma de învățământ

Nr. clase

Nr. elevi

Tehnologică

Resurse naturale și protecția mediului / Industrie alimentară

Tehnician în industria alimentară

română

seral

1

28

Tehnologică

Tehnic / Electronică și automatizări

Tehnician în automatizări

maghiară

seral

1

28

Domeniul de claificare

Calificare

Limba de predare

Nr. clase

Nr. elevi

Industrie alimentară

Tehnician controlul calității produselor agroalimentare

română

1

28

Electronică și automatizări

Tehnician electronist electronică industrială

română

1

28